A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Звіт вчителя-дефектолога за 2021/2022 н.р

На 2021-2022 н. р. були поставлені такі завдання: розширення та збагачення словникового запасу; забезпечення емоційно-мотиваційного компоненту оволодіння рідною мовою; корекція мовленнєвих недоліків; вироблення навичок усного та писемного мовлення; формування гуманістичного  світогляду; утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів; розвиток творчих і комунікативних здібностей, самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку; оволодіння вміннями і навичками охорони зору та слуху, розширення навичок самообслуговування; встановлення особистих взаємостосунків у сім’ї, групі, класі, громадських місцях; соціально-психологічна адаптація до умов життя.

Мета корекційно-розвиткових занять реалізується розв’язанням наступних завдань, пов’язаних із формуванням:

•        наочно-образного мислення засобом конструювання;

•        репродуктивної уяви;

•        логічного мислення;

•        причинно-наслідкового мислення;

•        довільної уваги;

•        саморегуляції (навчальної мотивації, самоконтролю,самооцінки).

Відповідно до Типового навчального плану та рекомендацій спеціалістів ІРЦ, корекційно-розвиткові заняття здійснювалися по 1-2 години на тиждень в індивідуальній формі.

         Перелік методів та форм роботи, які я використовувала під час занять:  індивідуальні форми роботи, ігрові методи та прийоми з опорою на провідний вид діяльності (навчальну діяльність) з врахуванням індивідуально-типологічних особливостей дитини. Кожне заняття містить ігрові  та дидактичні вправи, рефлексію.

Організація занять: заняття проводяться 1-2 рази на тиждень індивідуально. Тривалість одного заняття – 25 хвилин.

Прогнозований результат: корекційно-розвивальна програма  допоможе досягти позитивних змін у розвитку пізнавальних процесів дитини та допоможе підвищити рівень її практичних знань та умінь. Підбір  вправ залежить від індивідуальних особливостей дитини.

За навчальний рік, мною було проведено корекційні заняття з дітьми з ООП:

І семестр

 

№з/п

Клас

Прізвище,імя

Соціально-побутове орієнтування

Розвиток мовлення

Примітка

1.

2-А

Макеєва А.

 

2

 

2.

3-В

Савчук В.

 

2

 

3.

4-Б

Мочернак Р.

 

2

 

4.

4-Г

Макеєв Я.

 

4

 

5.

5-Б

Томашевський Д.

 

2

 

6.

6-Б

Мочернак М.

2

2

 

7.

6-В

Бусик В.

2

2

 

 

Згідно, протоколів засідання команди психолого-педагогічного супроводу

дітей з особливими освітніми потребами: 

         - Про перегляд та встановлення Індивідуального плану розвитку  осіб з ООП, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021р. №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти».

         - Про визначення рівня підтримки в освітньому процесі з урахуванням особливих освітніх потреб дітей з ООП, відбулися зміни щодо корекційно-розвиткових занять

ІІ семестр

№з/п

Клас

Прізвище,імя

Соціально-побутове орієнтування

Корекція розвитку

Розвиток мовлення

ЛФК

 

Примітка

1.

2-А

Макеєва А.

-

2

1

-

 

2.

2-В

Бойко М.

-

-

-

1

 

3.

3-В

Савчук В.

-

2

1

-

 

4.

4-Б

Мочернак Р.

2

 

2

-

 

5.

4-Г

Макеєв Я.

-

 

1

-

 

6.

5-Б

Томашевський Д.

-

2

-

-

 

7.

5-В

Дунаєв С.

2

-

-

-

 

8.

6-Б

Мочернак М.

1

-

-

-

 

9.

6-В

Бусик В.

1

2

1

-

 

                 

 

 

Заняття  пов’язані  з  особливостями  розвитку  дітей. Відчуття  та  сприймання формуються  уповільнено,  об’єм  їх  зменшений,  характерні  не  диференційованість  та  інертність.  Порушення уваги  у  дітей,  які перенесли  органічне  ураження  головного мозку  виражені доволі  сильно -  увага  нестійка,  виникають  складнощі  з  її  розподілом  та переключенням.  Типовим  джерелом  таких  порушень  є  коливання  тонусу психічної  активності,  яке  спричинене  швидким  виснаженням  психічних процесів, втомлюваністю. Своєрідним  є  і процес  запам`ятовування – в його основі  лежить  утворення  тимчасових  нервових  зв’язків  у  корі  головного мозку, які недостатньо міцні, швидко згасають, тому діти з особливими потребами швидко забувають  вивчене.

Основою  роботи з дітьми, які потребують  корекції  розумового  розвитку,  є  багаторазове  та  постійне повторення,  адже  досить  часто  за  одне  заняття  діти  не можуть  запам’ятати правил гри, способи виконання вправ, засвоїти певні поняття.

Досить  велика    насиченість  та щільність  занять дає  можливість,  в  залежності  від  підбору  дітей, індивідуальних особливостей їх розвитку, вносити поточні корективи.

Обов`язковою  умовою  корекційної  роботи  є  участь  кожної  дитини  у кожній  грі  чи  вправі,  жодна  дитина  не  має  бути  обділена  увагою. Під  час виконання  завдань не  треба  сварити дитину  за неправильні дії,  обов’язково потрібно  знайти  за  що  можна  було  б  похвалити:  активність,  старанність.

Значну увагу приділяю її добору та вдосконаленню. Відповідно до навчально–виховних завдань виготовляю наочні посібники, придумую цікаві ігрові ситуації, прийоми, які б пов'язували програмовий матеріал, необхідний ступінь власної участі в ній, щоб розширювалося поле ігрової самостійності дітей.

Навчаю дітей правильного спілкування, дотримання правил.

Щоб одна й та сама гра не набридла, через певний час вношу в неї деякі ускладнюючи завдання, враховуючи засвоєний матеріал, індивідуальні особливості дітей.

Поступово цікава гра, мовленнєва творчість переростають у навчальну роботу.  Прагну сформувати у дітей чіткі мовні уявлення й поняття, виробити міцні навички та вміння, прищепити прийоми і способи опанування знань.

Гра усуває нервове навантаження. Саме завдяки ігровим формам занять вдається залучити пасивних учнів до систематичної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, повірити у свої сили.

Одним із варіантів підвищення якості читання в початкових класах є поєднання на уроці читання роботи з текстом зі спеціальними вправами, що впливають на основні параметри читання: розвиток мовленнєвого апарату, поля читання, периферійного зору, вміння передбачати розвиток уваги, пам'яті під час сприймання тексту; подолання труднощів розуміння прочитаного. Вправи виконуються паралельно з роботою над текстом, до його читання, після читання. Отже, залежно від теми уроку, його структури, рівня підготовленості дітей, запропоновані ігри на окремих етапах стануть активним засобом зацікавленості. Пропоную ігри та вправи для школярів.

Гра «Хвиля». Починаємо читати у довільному темпі вголос. Поступово збільшуємо силу голосу, доходимо до вершини й починаємо зменшувати.

Гра «Доповни речення». Учитель починає будь–яке речення з тексту, діти знаходять, і продовжують його.

Гра «Доберіть слово». Пропоную дібрати до слів–предметів по 2–3 слова–ознаки або дії. (Весна – рання, затяжна, стрімка.)

Гра «Зайве слово». Назви зайве слово. Поясни свої дії:3

•        Щука, карась, окунь, рак;

•        Ромашка, конвалія, бузок, волошка, мак;

•        Сашко, Микола, Марійка, Кравчук, Олесь;

•        Ручка, пенал, олівець, зошит, м'яч, книжка.

Гра «Утвори слово». Набір складів: ха, гру, ко, ва, ре, річ, ве, шко, за, та, ка, ша, зли, бе, чір, ла, с. Слова: хата, груша, коза, злива, береза, річка, вечір.

Гра «Купи квиток». Сьогодні будемо подорожувати автобусом – без чого не можна їхати? (Без квитків.) Щоб «Купити» квиток, треба правильно прочитати слова, що означають дію предмета. Потім сказати, про кого ти читаєш. Квитками слугують листочки дерев.

Слова для квитків: нявчить, хрюкає, крякає, тьохкає, пищить, кукурікає, реве, цвірінчить, пищить, дзижчить, кує.

Можна виконати вправи з різноманітними завданнями:

•        збери слова, знайди зайве;

•        поєднай слова у групи за якоюсь ознакою;

•        визнач слова, де є м'який (твердий) приголосний.

Під час читання тексту важливо навчити дітей правильно дихати. Найкраще це робити під час читання скоромовок та чистомовок. Діти читають скоромовки в різному темпі, добираючи повітря після кожного прочитаного рядка. Для покращення техніки читання я використовую вправи на закріплення та розвиток голосу.

Діти читають голосні звуки:

а – і;           а – о;                    і – о;

і – е;           е – у;                    е – а;

і – у;           а – й;                    е – а;

е – і;           у – а;                    у – и;

Завдання: прочитати голосні звуки у різних ударних позиціях

 і е а о у;

 і е а о у;

 і е а о у.

Читання скоромовок без участі голосу, з голосом.

 Читання складів

ді–де–да–до–ду; 

ті–те–та–то–ту;

пі–пе–па–по–пу.

Спираючись на досвід своєї роботи, можу зазначити, що використання вищенаведених матеріалів значно впливає на підвищення якості читання у дітей із порушеннями розумового розвитку.

Отже:

•        дидактична гра – це засіб навчання і виховання;

•        ігрова діяльність добре поєднується із «серйозним навчанням»;

•        під час ігрової діяльності на уроці створюються ситуації успіху;

•        за допомогою гри удосконалюється мовлення учнів;

•        гра викликає цікавість, позитивні емоції, що створює позитивну

атмосферу на уроці;     ,

•        гра має здоров'язберігаючий вплив.

Таким чином, дидактичні ігри – це не просто заповнення вільного часу дітей, а спланований і цілеспрямований педагогічний прийом для розширення і закріплення одержаних ними знань. В процесі дидактичної гри діти з ООП вчаться на практиці самостійно застосувати одержані знання в нових, ігрових умовах, що благотворно впливає на їх розумовий розвиток. Свою навчальну роль дидактичні ігри виконують успішніше, якщо вони застосовуються в системі, що припускає варіативність, поступове ускладнення і за змістом, і за структурою, зв'язок з іншими методами роботи з формування уявлень і понять.

У зв’язку з карантином і воєнним станом, заняття з дітьми  проводилися в он-лайн та телефонному режимі, за потреби відвідуванням вдома.   Здійснювалася  навчально - виховна та самоосвітня діяльність.

  Проводилася  робота із шкільною документацією, перевірялися письмові завдання.

Для цих дітей потрібно організовувати заняття з предметно-практичної діяльності. Ці заняття мають бути спрямовані на корекцію їхнього сенсорного, моторного та розумового розвитку під час практичної діяльності з конкретними предметами, при виконанні ігрових, конструкторських завдань, у продуктивній діяльності, яка спрямовується вчителем.

  Уникаю   примусу,  якщо  діти  відволікаються,  помиляються.  Це означає, що  вони  просто  втомилися  і  тому  краще  переключити  їхню  увагу, дати їм можливість відпочити.

Не забуваю постійно проявляти увагу та любов до кожної дитини. 

 

Індивідуальні плани роботи виконано.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень