A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Правила внутрішнього розпорядку

https://rada.info/upload/users_files/20556142/c55bf4b0b0c20af951c84bdcda92cd19.doc

Внутрішкільний контроль

 

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Форма контролю

Відповідальні

Відмітка про викона-ння

1.

Контроль за обліком учнів, комплектацією класів.

вересень

інформація, звіти

класні керівники, заступник директора з НВР

 

2.

Оформлення алфавітної книги та книги обліку учнів.

вересень

контрольна перевірка, звіти

Онутчак О.В., заступник директора з НВР

 

3

Контроль за проведенням інструктажів з техніки безпеки педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

вересень

книги обліку інструктажу

адміністрація школи

 

4

Контроль за оформленням класних журналів, гурткової роботи та індивідуальних занять.

вересень, впродовж року

Оперативна нарада

заступник директора

 

5

Контроль за організацією пільгового харчування учнів.

вересень

наказ

заступник директора

 

6

Контроль та затвердження календарно-тематичного планування, планів виховної роботи.

вересень

Погодження і затвердження

дирекція

 

7

Організацію роботи з обдарованими дітьми.

вересень

наказ

адміністрація, заступник директора з НВР

 

8

Оформлення та ведення особових справ учнів 1-х-11-х класів.

вересень

Інформація, оперативна нарада

Заступник директора

 

9

Облік учнів. Контроль стану охоплення навчанням дітей шкільного віку. Перевірка книги обліку учнів

вересень

Виробнича нарада

Заступник директора

 

10

Контроль за проходженням медичного огляду учнями

вересень

Оперативна нарада

Медична сестра

 

11

Контроль за відвідуванням учнями школи, наявністю актів обстеження матеріально-побутових умов учнів.

Жовтень, грудень, березень, травень

Наказ

Заступник директора, соціальний педагог

 

12

Перевірка умов для здійснення навчально-виховного процесу у 1-х класах, готовність до навчання та адаптація учнів 1-х класів.

жовтень

інформація, нарада при директорі

заступник директора з НВР, практичний психолог

 

13

Здоров»язберігаючі технології на  уроках та позаурочний час НУШ

жовтень

Наказ

Заступник директора

 

14

Перевірка ведення класних журналів та журналів гурткової роботи.

Жовтень,

грудень,

березень, травень

Наказ

адміністрація

 

15

Контроль за організацією чергування в школі

листопад

Оперативна нарада

Заступник директора з виховної роботи

 

16

Стан викладання географії та природознавства

жовтень

Педрада

Заступник директора,

Онутчак О.В.

 

17

Контроль за станом викладання навчальних дисциплін у 5-х класах. Рівень навчальної та психологічної адаптації учнів 5-х класів.

листопад

Педагогічний консиліум

 

Заступник директора, практичний психолог

 

18

Математичні здібності учнів,як передумова їх рівня досягнень

грудень

Наказ

Директор Венгриняк Я.В..

 

19

Організація роботи з безпеки життєдіяльності учнів та попередження дитячого травматизму.

грудень

наказ

Адміністрація школи

 

20

Участь учнів у шкільних олімпіадах.

грудень

Нарада при директорі, довідка

Заступник директора з НВР

 

21

Контроль за виконанням навчальних планів, програм за І семестр

грудень

наказ

Заступник директора з НВР

 

22

Стан викладання математики в початковій школі

грудень

педрада

Заступник директора

Ковтун О.П.

 

23

Стан викладання трудового навчання та практичні досягнення учнів

березень

педрада

Директор Я.В.Венгриняк

 

24

Стан викладання  та рівень досягнень учнів з хімії

березень

наказ

Заступник директора,

Онутчак О.В.

 

25

Творчий звіт педагогічних працівників, які підлягають атестації

березень

Методична декада

Адміністрація школи, керівники МО

 

26

Психологічні аспекти організації та проведення підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти

березень

Нарада при директорі

Практичний психолог Пориваєва Г.П.

 

27

Ознайомлення з інструктивно-нормативною базою щодо закінчення навчального року.

квітень

Нарада при директорі

адміністрація

 

28

Значення предмету «Основи здоров»я»в освітньому закладі

травень

наказ

Заступник директора з виховної роботи Андрійків П.П

 

29

Виховна система Микуличинського ліцею,як модель «Школи нової  генерації»

травень

педрада

Заступник директора з виховної роботи Андрійків П.П.,

Савчук У.Я

 

30

Підготовка і проведення ДПА в 4-х класах.

травень

Розширене засідання МО початкових кл.

Заступник директора

 

31

Підготовка і проведення ДПА  у 9,11-х кл.

травень

Нарада при директорі

Адміністрація школи

 

32

Контроль за виконанням управлінських рішень.

червень

Довідка, звіти

адміністрація

 

 

https://rada.info/upload/users_files/20556142/b80208f176a2460f5396ec7e0d689309.docx

Наради при директору

Терміни виконання

Заходи

Відповідальний. Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконання

Щомісяця

1. Про класні журнали, журнали гурткової роботи, курсів за вибором.

2. Про виконання нормативних документів.

3. Про контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у школі.

4. Про результати участі учнів школи в різних шкільних і позашкільних заходах.

5. Про дані про роботу з неблагополучними сім’ями, з учнями девіантної поведінки.

6. Про профілактику травматизму, правопорушень, злочинності

 

Директор, заступники директора.

Протокол

 

Вересень

Про виконання плану заходів з організованого початку навчального року:

- підсумки проведення медогляду;

- забезпечення учнів підручниками, учителів – навчальними програмами;

- організація харчування учнів у школі; харчування дітей пільгового контингенту, дієтхарчування; організація питного режиму в школі;

- організація чергування учнів, учителів по школі;

- працевлаштування випускників 9, 11 класів; стан профорієнтаційної роботи;

- комплектування класів, ГПД, розподіл навчальних кабінетів, аналіз розкладів уроків;

- організація індивідуального навчання учнів;

- профільне навчання;

- ведення шкільної документації, особових справ учнів;

- соціальний захист учнів у школі;

- виконання Законів України «Про освіту» (ст.35), «Про загальну середню освіту» (ст.6), Інструкції з обліку дітей

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Жовтень

1. Про роботу педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять (наказ).

2. Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

3. Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Про підготовку учнів до участі в I-II-III турі Всеукраїнських олімпіад (звіт, інформація).

5. Про атестацію педагогічних кадрів (наказ).

6. Про документацію.

7. Про організацію проведення ЗНО

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Листопад

1. Про організацію та проведення шкільного конкурсу «Живи, книго!»

2. Про створення умов для розвитку, збереження і зміцнення здоров’я учнів 2-4 класів у школі (довідка).

3. Адаптація учнів 6-річного віку до навчання (наказ).

4. Про ведення ділової документації, класні журнали (довідка)

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Грудень

1. Про підготовку до проведення новорічних та різдвяних свят. План роботи на зимові канікули. Дотримання протипожежної безпеки.

2. Про систему роботи класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, профілактика правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу (наказ).

3. Про рівень навчальних досягнень учнів класів з допрофільним та профільним навчанням.

4. Про роботу педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

5. Про організаційні питання успішного закінчення I семестру. Про документацію.    

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Січень

1. Про виконання навчальних програм.

2. Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів за I семестр.

3. Про роботу зі здібними та обдарованими учнями.

4. Про співбесіди щодо попереднього тижневого педнавантаження та відпусток

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Лютий

1. Про шкільну бібліотеку як засіб самореалізації творчої особистості.

2. Про ОП та ТБ.

3. Про роботу педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Березень

1. Про підготовку та проведення Дня ЦО.

2. Про профорієнтаційну роботу в школі (за окремим планом).

3. Про організацію харчування учнів (інформація).

4. Про підготовку до ЗНО та підсумкових контрольних робіт, організацію повторення вивченого матеріалу.

5. Про роботу класних керівників та вчителів зі щоденниками учнів

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Квітень

Про ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією щодо закінчення навчального року:

- підсумкові контрольні роботи;

- навчальна практика, екскурсії, оздоровлення;

- організація проведення державного тестування, ЗНО, військово-польових зборів;

- про підсумки проведення атестації;

- про роботу педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять;

- про стан роботи педколективу з охорони здоров’я дітей та техніки безпеки під час навчально-виховного процесу;

- про ведення документації;

- про звіти вчителів кадрового резерву

 

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

Травень

1. Про виконання навчальних програм.

2. Про роботу з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії.

3. Про затвердження щорічних відпусток працівників. Про попереднє педагогічне навантаження на 20___н.р. (співбесіди).

4. Про підсумки виконання всіх розділів річного плану: навчальна робота, методична робота, виховна робота, організаційна робота, оздоровлення, навчальна практика, індивідуальне навчання, всеобуч, облік дітей мікрорайону, управлінська діяльність, чергування, бібліотека та психолог, Рада школи, соціальний захист, самоврядування, підвищення кваліфікації педкадрів, обдаровані діти, ТБ та ОП, фінансово-господарська діяльність, збереження матеріальних цінностей, документація, комплексні та тематичні перевірки і т.д.

5. Про виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

6. Про організацію закінчення навчального року.

7. Про підготовку школи до нового навчального року.   

Директор, заступники директора з НВР.

Протокол

 

 

 

https://rada.info/upload/users_files/20556142/3ff3b33a02b5d1171504dd4cc0788490.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограма видання наказів та довідок за результатами контрольно-аналітичної діяльності

№з/п

Назва наказу

Відповідальний за підготовку наказу, довідки

Відмітка про виконання

Довідка

Наказ (№, дата)

Серпень

1.

Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи

Директор

 

№______ від__________

2.

Про заборону тютюнопаління в школі та пропаганду здорового способу життя

Заступник директора

 

№______ від__________

3.

Про заборону користування мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу

Заступник директора

 

№______ від__________

4.

Про організацію роботи з охорони праці в 20___ н.р. і призначення відповідального за життя і здоров’я учнів

Заступник директора

 

№______ від__________

5.

Про організацію індивідуального навчання

Заступник директора

 

№______ від__________

6.

Про зарахування учнів 1-х класів до школи

Директор

 

№______ від__________

7.

Про шкільну мережу школи на початок 20___ н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

8.

Про затвердження спис очного складу учнів на початок 20____ н.р.

Директор

 

№______ від__________

9.

Про організацію методичного обстеження учнів на початку нового навчального року

Директор

 

№______ від__________

Вересень

1.

Про проведення тарифікації в школі та створення тарифікаційної комісії

Заступник директора

 

№______ від__________

2.

Про розподіл педагогічного навантаження серед учителів на новий навчальний рік

Директор

 

№______ від__________

3.

Про встановлення ставок для адміністрації школи

Директор

 

№______ від__________

4.

Про організацію роботи в школі з профілактики правопорушень та злочинності в 20____ н.р.

Заступник директора

Соціальний педагог

 

№______ від__________

5.

Про розподіл класів на групи при вивченні окремих предметів у 20___ н.р.

Директор

 

№______ від__________

6.

Про організацію роботи підготовчої та спецмедгрупи з фізичного виховання

Заступник директора

 

№______ від__________

7.

Про звільнення учнів від занять з фізичної культури за станом здоров’я

Директор

 

№______ від__________

8.

Про створення атестаційної комісії в школі

Директор

 

№______ від__________

9.

Про структуру та організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 20____ н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

10.

Про проведення I (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін

Заступник директора

 

№______ від__________

11.

Про організацію роботи в школі з попередження дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я учнів у 20____н.р.

Заступник директора

Соціальний педагог

 

№______ від__________

12.

Про затвердження правил внутрішкільного розпорядку для шкільного колективу

Директор

 

№______ від__________

13.

Про перевірку класних журналів

Заступник директора

 

№______ від__________

14.

Про перевірку та підтвердження довідками працевлаштування випускників 9,11 класів

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

15.

Про оформлення документації з методичної роботи

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

Жовтень

1.

Про атестацію педагогічних працівників школи

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

2.

Про організацію конкурсу «Учитель року»

Заступник директора

 

№______ від__________

3.

Про організацію роботи щодо підготовки даних для виготовлення документів про освіту

Директор

 

№______ від__________

Листопад

1.

Про призначення комісії для проведення інвентаризації в школі

Директор

 

№______ від__________

2.

Про підсумки роботи з виконання інструкції з обліку дітей у мікрорайоні школи

Директор

 

№______ від__________

3.

Про роботу вчителів зі щоденниками учнів

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

Грудень

1.

Про підсумки шкільних та участь у районних предметних олімпіадах з базових дисциплін

Заступник директора

 

№______ від__________

2.

Комплексна перевірка української мови та літератури

Директор

Довідка

№______ від__________

3.

Тематична перевірка інформатики та історії України

Директор

Довідка

№______ від__________

4.

Про підсумки виховної роботи в школі за I семестр 20____н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

5.

Про виконання навчальних програм за I семестр 20____н.р.

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

6.

Про стан роботи, спрямованої на запобігання правопорушень серед неповнолітніх у I семестрі 20___н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

7.

Про підсумки методичної роботи за I семестр 20___н.р.

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

8.

Про стан роботи, спрямованої на запобігання дитячого травматизму в I семестрі 20____н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

9.

Про підсумки навчально-виховного процесу в початковій школі (техніка читання, контрольні роботи)

Заступник директора

 

№______ від__________

10.

Про відвідування учнями занять у I семестрі 20___н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

11.

Підсумки внутрішньо шкільного контролю за I семестр

Директор

 

№______ від__________

12.

Про перевірку техніки читання та обчислювальних навичок учнів 2-4 класів

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

13.

Робота з журналами (класні, індивідуальні, факультативних занять, гурткової роботи)

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

Січень

1.

Про організацію медоглядів учнів школи

Заступник директора

 

№______ від__________

2.

Про підсумки підготовки учнів і працівників школи з ЦО в поточному році та завдання на наступний рік

Директор

 

№______ від__________

3.

Про складання графіка основних тарифних відпусток працівникам школи в 20___н.р.

Директор

 

№______ від__________

4.

Тематична перевірка географії

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

Лютий

1.

Про організацію роботи з майбутніми першокласниками

Заступник директора

 

№______ від__________

2.

Про відвідування школи учнями 1-11 класів

Заступник директора

 

№______ від__________

3.

Про шкільний конкурс «Учень року»

Заступник директора

 

№______ від__________

4.

Тематична перевірка математики

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

5.

Комплексна перевірка біології

Директор

 

№______ від__________

6.

Про роботу бібліотеки

Зав.бібліотекою

Довідка

№______ від__________

7.

Про роботу вчителів з учнями випускних класів, підготовку їх до підсумкових контрольних робіт та ЗНО

Директор, заступник директора

Довідка

№______ від__________

Березень

1.

Про організацію та проведення Дня цивільного захисту (цивільної оборони)

Директор

 

№______ від__________

2.

Про організацію та проведення Тижня профорієнтаційної роботи

Заступник директора

 

№______ від__________

3.

Про створення робочої групи для складання річного плану на наступний навчальний рік

Директор

 

№______ від__________

4.

Тематична перевірка предмету «Захист Вітчизни» та ОМЗ

Директор

Довідка

№______ від__________

5.

Про тижні науки в школі

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

6.

Про організацію повторення вивченого матеріалу та підготовку до підсумкових контрольних робіт і ЗНО. Стан поурочного планування

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

Квітень

1.

Про порядок організованого закінчення навчального року та проведення підсумкових контрольних робіт

Директор

 

№______ від__________

2.

Про підсумки атестації педагогічних працівників

Директор

Довідка

№______ від__________

3.

Про підсумки проведення Дня цивільного захисту (цивільної оборони)

Заступник директора

 

№______ від__________

4.

Про затвердження рішення атестаційної комісії школи

Директор

 

№______ від__________

5.

Про узагальнення результатів досліджень з метою виявлення профілів, що користуються найбільшим попитом серед учнів школи

Психолог

Довідка

№______ від__________

6.

Тематична перевірка хімії та фізичної культури

Директор

Довідка

№______ від__________

7.

Про рівень навчально-методичного забезпечення профільного навчання в школі

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

8.

Про військово-патріотичне виховання учнів

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

9.

Про індивідуальну роботу з учнями, які перебувають на спільному обліку та виховуються в неблагополучних сім’ях

Заступник директора

Соціальний педагог

Довідка

№______ від__________

10.

Про роботу вчителів зі щоденниками учнів

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

11.

Про протоколи батьківських зборів

Заступник директора

Андрійків

Довідка

№______ від__________

Травень

1.

Про надання чергових тарифних відпусток працівникам школи за рік

Директор

 

№______ від__________

2.

Про створення апеляційної комісії

Заступник директора

 

№______ від__________

3.

Про звільнення учнів 9,11 класів від підсумкових контрольних робіт

Заступник директора

 

№______ від__________

4.

Про підсумки проведення навчально-польових зборів з предмету «Захист Вітчизни»

Директор

 

№______ від__________

5.

Про виконання навчальних програм за 20___н.р.

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

6.

Про організацію та проведення урочистих заходів з нагоди випуску 11 класу школи

Директор

 

№______ від__________

7.

Про стан вивчення шкільної документації за II семестр 20___н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

8.

Про стан роботи, спрямованої на запобігання правопорушень серед неповнолітніх у II семестрі 20____н.р.

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

9.

Про стан роботи, спрямованої на запобігання дитячого травматизму в II семестрі 20____н.р.

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

10.

Про підсумки методичної роботи за навчальний рік

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

11.

Про підсумки виховної роботи з учнями за навчальний рік

Заступник директора

Андрійків

Довідка

№______ від__________

12.

Про підсумки допризовної підготовки в 20___н.р.

Директор

Довідка

№______ від__________

13.

Про проведення Свята Останнього дзвоника в школі

Заступник директора

 

№______ від__________

14.

Проаналізувати стан індивідуального навчання в школі (документація, відвідування занять, анкетування учнів та їх батьків, співбесіди з учителями)

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

15.

Про підсумки моніторингу визначення ефективності роботи спецкурсів і профільних класів

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

16.

Про підсумки проведення днів науки в школі за рік

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

17.

Про перевірку та аналіз техніки читання та обчислювальних навичок учнів початкової школи

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

Червень

1.

Про переведення учнів 1-4, 5-8, 10 класів

Директор

 

№______ від__________

2.

Про корекційну роботу з учнями, які закінчили навчальний рік на початковому рівні

Заступник директора

 

№______ від__________

3.

Про випуск учнів 11 класу зі школи

Директор

 

№______ від__________

4.

Про створення комісій із заповнення свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту та іншої випускної документації

Директор

 

№______ від__________

5.

Про організацію та проведення випускного вечора

Заступник директора

 

№______ від__________

6.

Про нагородження Похвальними листами учнів 3-4, 5-8, 10 класів

Директор

 

№______ від__________

7.

Про нагородження золотими і срібними медалями, похвальними грамотами учнів 11 класу

Директор

 

№______ від__________

8.

Про підсумки закінчення учнями навчального року і результати підсумкових контрольних робіт і зовнішнього незалежного оцінювання

Заступник директора

Довідка

№______ від__________

9.

Про заходи щодо підготовки школи до нового навчального року

Директор

 

№______ від__________

10.

Про призначення відповідальних за проведення обліку дітей у мікрорайоні школи

Директор

 

№______ від__________

11.

Про стан ведення шкільної документації в 20___н.р.

Заступник директора

 

№______ від__________

12.

Про особові справи учнів та вчителів школи

Директор

 

№______ від__________

13.

Про роботу бібліотеки

Бібліотекар

Довідка

№______ від__________

14.

Про охорону здоров’я і життя дітей, учителів, обслуговуючого персоналу. Оздоровлення учнів. Заходи з ТБ та ОП

Директор

Довідка на кінець навчального року

№______ від__________

15.

Про фінансово-господарську діяльність, матеріально-технічну базу загальноосвітнього навчального закладу

Директор

Довідка на кінець навчального року

№______ від__________

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень