A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Посадова інструкція медичної сестри

ПОГОДЖЕНО                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК                                                                            Директор ліцею

__________ Микитюк М.В.                                                __________ Венгриняк Я.В.

 

 

Посадова інструкція  №

Медична сестра

 

 1. Загальні положення
  1. Посада сестри медичної належить до посад медичного персоналу.
  2. Сестру медичну призначає на посаду та звільняє з неї наказом директор Ліцею № 16 Івано-Франківської міської ради (далі – директор ліцею) з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів про працю.
  3. Основні функції сестри медичної – забезпечує організацію медичного обслуговування в закладі освіти, дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час організації освітнього процесу.
  4. Сестра медична підпорядковується  та узгоджує професійну діяльність з дільничним лікарем-педіатром міської дитячої поліклініки та лікарем загальної практики – сімейної медицини.
  5. У разі відпустки, тимчасової непрацездатності, відсутності на роботі з інших поважних причин посадові обов’язки сестри медичної виконує інший медичний працівник у передбаченому законодавством порядку. Він набуває відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.
  6. У своїй діяльності сестра медична керується Конституцією України; законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами й іншими нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою; правилами і нормами охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки; наказами директора, статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти, цією посадовою інструкцією.
  7. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди у встановлені терміни.

 

 1. Завдання та обов’язки
  1. проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку учнів;
  2. проводить періодичні огляди на педикульоз відповідно до вимог, установлених МОЗ;
  3. здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;
  4. бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів;
  5. здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їх батьків або інших законних представників, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;
  6. надає медичну допомогу учням, які перебувають у невідкладному стані, здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших законних представників дитини;
  7. бере участь в організації харчування учнів закладу освіти;
  8. здійснює контроль за своєчасністю проходження учнем профілактичного медичного огляду та вакцинації, а також інформує із зазначених питань батьків або інших законних представників;
  9. проводить серед педагогічних працівників, батьків учнів або інших законних представників та учнів просвітницьку та консультаційну роботу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини;
  10. здійснює інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я;
  11. співпрацює з працівниками психологічної служби закладу освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, закладів охорони здоров’я, а також соціального захисту;
  12. бере участь в організації та контролі проведення поточної дезінфекції та санітарних і протиепідемічних заходів.
  13. Веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання й використання, своєчасно їх поповнює.
  14. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.
  15. Дотримується принципів медичної деонтології.
  16. Контролює своєчасне проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками закладу освіти, наявність у них особистих медичних книжок під час прийому на роботу.
  17. Постійно підвищує свій професійний і загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність.
  18. Підвищує кваліфікацію та атестується в установленому законом порядку.
  19. Проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

 

 1. Права

Сестра медична має право:

  1. На робоче місце з необхідним устаткуванням, засобами медичного призначення для виконання службових обов’язків, зокрема засобами індивідуального захисту.
  2. Брати участь у громадському самоврядуванні та роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
  3. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.
  4. Надавати адміністрації закладу освіти пропозиції щодо вдосконалення медико-профілактичних заходів у закладі освіти, умов своєї праці.
  5. Давати вказівки та розпорядження медичному персоналу закладу освіти і перевіряти їх виконання.
  6. Брати участь у нарадах, які проводять у закладі освіти, на яких розглядають питання, що належать до її компетенції.
  7. Запитувати, одержувати та користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, необхідними для виконання своїх посадових обов’язків.
  8. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку її роботи, надавати щодо них роз’яснення.
  9. Інформувати адміністрацію закладу освіти про виявлені в роботі персоналу порушення.
  10. Вимагати від працівників закладу освіти дотримуватися нормативно-правових актів з охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності.
  11. Захищати свої професійну честь та гідність, інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема суді.
  12. Відмовитися виконувати роботу, якщо виникла загроза її життю та здоров’ю, до моменту усунення небезпеки.

 

 1. Відповідальність

Сестра медична несе відповідальність за:

  1. Неякісне виконання або невиконання посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.
  2. Порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
  3. Заподіяння матеріальної шкоди закладу освіти.
  4. Недотримання правил зберігання, обліку та витрачання лікарських засобів і виробів медичного призначення.
  5. Порушення правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
  6. Порушення термінів та порядку надання звітної та іншої медичної документації.
  7. Порушення вимог конфіденційності інформації про захворювання дітей.

 

 1. Повинен знати
  1. Чинне законодавство в галузі охорони здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів освіти та охорони здоров’я.
  2. Організацію роботи з медичного обслуговування в закладах освіти.
  3. Нормальну, патологічну анатомію та фізіологію людини.
  4. Сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження, обстеження, лікування хворих.
  5. Фармакологічну дію найпоширеніших лікарських засобів, їх сумісність, дозування, методи введення.
  6. Методи асептики та антисептики.
  7. Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів.
  8. Основні принципи лікувального харчування.
  9. Правила безпеки під час роботи з медичними інструментами та обладнанням.
  10. Правила та вимоги до оформлення медичної та облікової документації.
  11. Правила роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення.
  12. Правила і норми охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки.
  13. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги
  1. Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за галуззю знань «Охорона здоров’я», спеціальністю «Сестринська справа». Спеціалізація за фахом «Організація охорони здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 10 років.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Сестра медична взаємодіє з:

  1. Директором закладу освіти та його заступниками.
  2. Педагогічними та іншими працівниками закладу освіту.
  3. Батьками, іншими законними представниками учнів.
  4. Завідувачем педіатричного відділення міської дитячої поліклініки.
  5. Дільничним лікарем-педіатром і лікарем загальної практики – сімейним лікарем.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                          

 

Заступник директора з господарських питань                                                    

З інструкцією ознайомлений:         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень