A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Микуличинський ліцей Яремчанської міської ради
Івано-Франківська область

Методична робота

https://rada.info/upload/users_files/20556142/c6aa1d5b5099a5686fc7883b39f7c149.pdf

https://rada.info/upload/users_files/20556142/f56eea6b0f70496032a883e90bce2f5e.docx

Звіт про методичну роботу за 2020-2021 навчальний рік

Освітній процес у Микуличинському ліцеї здійснювався відповідно до річного плану його роботи за навчальний рік проведено такі засідання педради:

1.Планові:

а) організація навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами. Діагностика і корекція ,як один із видів у роботі практичного психолога та дефектолога

б) стан викладання та рівень навчального досвіду учнів на уроках мистецтва

в) стан викладання іноземної мови у 1-4 класах г) обдаровані діти і профорієнтаційна робота

2.Позапланові:

а) Про зміну умов навчального процесів умовах карантину

б) Про внесення змін щодо термінів осінніх канікул і структури навчального року

Висвітлені наказами з основної діяльності такі питання :

1. Екологічне виховання в початковій школі;

2. Стан викладання української мови і літератури;

3. Стан викладання фізичної культури ;

4. Правовиховна робота в школі ,як передумова формування правової свідомості учнів.

Методична робота у навчальному закладі проводилася згідно її структури:

1. Клуб «Педагогічна майстерність»

2. Школа удосконалення педмайстерності.

3. Психолого-педагогічний семінар

4. Методичні об’єднання :

а) вчителів української мови

б) вчителів іноземної мови

в) вчителів математики та інформатики

г) класних керівників

д) вчителів початкових класів

е) вчителі хімії,біології,фізики,географії та історії є членами міських МО

Вся методична робота в ліцеї планувалася у співпраці з керівниками шкільних та міських методичних об’єднань :

Керівник МО початкових класів – Онучак С.І.

Керівник МО математики – Шеремета Н.В.

Керівник МО української мови і літератури – Сорохманюк О.П

Керівник МО іноземної мови – Лазебнікова Н.Р

Керівник МО біології – Киселюк М.П.

Керівник МО класних керівників – Андрійків П.П

Керівник МО географії – Парижняк І.І.

Якщо говорити про роботу МО, то ця робота була різною. Найкраще працювало МО вчителів початкових класів. МО працювало над формуванням ключових компетентностей молодших школярів, формування та розвиток професійно-особистісного іміджу вчителя початкових класів. Провели звіт про роботу МО вчителів початкових класів, аналіз проведених виховних заходів. Ефективною була співпраця з дитячим садочком «Ягідка» ( 1-А , 1-Б кл.).

Під час 220-2021 н.р. проводилось наступне:

1.НУШ.Формувальне оцінювання учнів 1-3 класів.(Засідання за круглим столом).

2.Впроваджування здоров’язбережувальних технологій на уроках в початкових класах (1-4 класи).

3. «100 днів у школі» (Івасюк М.Ю.).

4. « Вивчення таблиці множення за технологією «Піснезнайко». (Гарасим’юк Г.Д.). 

5. «Про що можуть розказати дерева-очевидці історичних подій» (Проект Томашевська У.В.)

6.Свято «Прощавай ,Букварику!» (1 класи).

7.Свято «Прощай, початково школо!» (4 класи).

8.Комп’ютерна презентація «Леся Українка- поетична квітка України» (4 класи, дистанційне навчання).

9. Інклюзивне навчання «Шляхи подолання труднощів».

10. «Свято матері» (2-А клас ,Іваницька Л.А., онлайн).

11. «Свято весни» (1-В клас, Івасюк М.Ю., онлайн).

МО вчителів початкових класів протягом 2020-2021 року працювало над проблемою «Впровадження нових педагогічних технологій та особистісно орієнтованих підходів до навчання та виховання з метою розвитку особистості школяра, виявлення здібностей та можливостей учнів.

Проведено 3 засіданння МО, де розглядалися наступні теми:

1.Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2020-2021 н.р. Особливості організації освітнього процесу в НУШ.

2.Формування вміння вчитися-одна з ключових компетентностей навчання в початковій школі.

3.Використання УКТ на уроках в початкових класах.Формування природничих компетентностей через засвоєння інтегрованих знань, інноваційних технологій на уроках в початкових класах.

Проведено протягом навчального року 18 відкритих уроків та виховних заходів. Особлива увага в початковій ланці приділялось НУШ.

• Пройшли курси по підвищенню кваліфікації 13 вчителів, які працюватимуть за концепцією НУШ у 2021-2022.

• Опрацьовані методичні рекомендації МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи і обладнані кабінети згідно цих рекомендацій.

• Опрацьований план заходів з реалізації основних положень Закону України «Про освіту», Концепції «Нова Українська школа» і забезпечене виконання цього плану. На організацію освітнього простору в школі було витрачено 30600 грн на комп’ютерне оснащення.

Таким чином всі 10 кабінетів були оснащені усім необхідним для навчання першокласників відповідно до Концепції «Нової української школи».

МО вчителів української мови та літератури працювало в напрямку інноваційної технології:

1. «Я маю в серці те, що не вмирає» Підлетейчук О.П.

2. Олекса Довбуш в українській літературі та усній народній творчості.

3. Кобзарева дума у душі народу (читання поезії в режимі онлайн).

4. Лист-вітання Ліні Костенко! (до дня народження 19 березня).

5. Всесвітній день поезії (21 березня, онлайн).

6. День вишиванки (флешмоб) .

У 2020-2021 н.р. вчителі МО іноземних мов ставило собі за мету формування навичок критичного мислення , використовуючи інтерактивні методи навчання на уроках іноземних мов, а також удосконалення навичок роботи на різних платформах під час дистанційного навчання. Вчителі іноземних мов вміло реєструвалися на курси , працювали на різних платформах. Вчителі іноземних мов широко використовують різні методи роботи під час навчання: працюють над розвитком навичок діалогічного мислення, мотивують навчальну діяльність різними формами роботи. Вчителі Вередюк Є.Д. і Бойко І.Д. підтвердили кваліфікаційні категорії на черговій атестації, а молоді, енергійні педагоги підвищили свій кваліфікаційний рівень.

Стефурак І.В. пройшла сертифікацію і здобула І кваліфікаційну категорію на позачерговій атестації. Рожанська З.П. отримала І кваліфікаційну категорію на черговій атестації. Вчитель Онучак О.В. творчо працювала над доробкою і показала як використовувати ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів. Виховання та навчання здобувачів освіти на основі звичаїв та традицій Гуцульщини - одного з проблем,яку вирішують на уроках іноземних мов.

У 2020-2021 навчальному році МО вчителів математики спрямувало роботу на: -реалізацію проблемного питання «Формування ціннісних компетентностей школярів через впровадження інноваційних методів і форм роботи, розвиток критичного мислення та навичок осмисленої практичної діяльності»; -формування та розвиток професійної компетентності, фахової ерудованості; -використання у практичній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій; -упровадження STEM-технологій в освітній процес; -удосконалення методичного забезпечення уроку; -розвиток інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу в процесі позакласної роботи, формування практичних умінь і навичок. Значне місце в роботі методичного об’єднання займає впровадження STEM-освіти. Метою впровадження STEM-освіти є розповсюдження та популяризація провідних ідей STEM-освіти, розвиток інтересу до природничих, технічних дисциплін, рання профорієнтація. Знайомство зі світом STEM-професій, побудова мосту між освітою та кар’єрою. Через заборону масових заходів тиждень STEM-освіти «Від простого до складного» (07.12.2020 - 12.12.2020) пройшов під час проведення уроків у вигляді «інформаційних хвилинок» та розв’язування задач прикладного змісту. Проведені заходи (інформаційні хвилинки) надали можливість учням розкрити свої творчі здібності, проявити пізнавальний інтерес до вивчення природничо-математичних наук, сприяли поглибленню знань з цих предметів, формуванню фахових і соціальних компетентностей, наукового сприйняття світу, розвитку індивідуальності та підготовки до реального життя. Учнів інформували про оголошення «Року математичної освіти в Україні», учні ознайомлювались з біографіями видатних математиків, дізнавалися про цікаві факти з їхнього життя, про роль математики в житті людини. Під час проведення таких інформаційних хвилинок старшокласники розгадували кросворди-розминки, розв’язували віршовані та логічні задачі на тему: «Природа – наш дім». У форматі інформхвилинки «Мережа Internet у нашому житті» діти одержували детальну інформацію про Всесвітню мережу Інтернет та проаналізували її роль у нашому житті. Провели інформхвилинки «Всесвіт у краплині або знайома та загадкова вода». Діти ознайомилися зі змістовним матеріалом, розв’язали цікаві задачі і усвідомили, що планета Земля та її ресурси є цінністю для кожної людини. Цікавими були інформаційні хвилинки «Геометрія навколо нас». Де учні з захопленням створювали малюнки, вчилися впізнавати застосування та оцінювати важливість предмета та про значення математики в житті людини, застосування її в усіх галузях науки та народного господарства. Всі проведені заходи об’єднала мета популяризації наукових досягнень вчених та підвищення зацікавленості учнів математикою. Педагоги методичного об’єднання підвищують свій професійний рівень.

Вчитель математики Марініна О.А. взяла участь в конкурсі «Учитель року», а також всі члени МО проходили курси підвищення кваліфікації.

З метою удосконалення педагогічної майстерності, члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу займалися онлайн-освітою на освітніх платформах: vseosvita. ua; naurok.com.ua. З 11.01.2021 – 22.01.2021 та з 15.02.2021- 09.02 2021 року навчання учнів 5-11-х класів здійснювалося у дистанційній формі. Педагоги працювали за індивідуальними планами роботи на період карантину, згідно яких здійснювалася навчально-виховна діяльність, а саме: підбір, розробка і розміщення навчальних матеріалів з предметів природничо-математичного циклу для дистанційного навчання у мобільному додатку Classroom та Viber; відбір веб-сервісів для дистанційного навчання з навчальних предметів; онлайн консультації для батьків з питань дистанційного навчання через мобільний додаток Viber та в телефонному режимі; проведення онлайн уроків в Google meet. Учні своєчасно отримували завдання, рекомендації щодо виконання завдань, майже всі теми супроводжувалися відеоуроками та презентаціями. Але не всі діти активно працювали на платформах дистанційного навчання. Учням, які не мали доступу до Інтернету, завдання та консультації надавалися у телефонному режимі. Учителі методичного об’єднання природничо-математичного циклу систематично використовують інноваційні технології, нові форми, методи і прийоми навчання, практично застосовують ефективний педагогічний досвід.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень